Google stelt dat een snelle website bijdraagt aan een hoge score in de zoekmachine. Ook SEO experts onderschrijven dit. Bekeken vanuit ons vakgebied lijkt het echter makkelijker gezegd dan gedaan. Dit wekte onze interesse: is er een direct verband te leggen tussen de snelheid van een website en de positie in de Google zoekresultaten?

In dit artikel: is er een directe correlatie aan te tonen tussen snelle websites en hoge posities in Google?

Onze dagelijkse praktijk leert dat het meewegen van de snelheid van websites, als een factor voor de ranking in de Google zoekmachine, makkelijker lijkt dan het is. Het geeft de nodige uitdagingen op technisch vlak. Weet Google het desondanks mee te wegen?

In dit artikel lees je onze bevindingen na een kort onderzoek.

Consensus onder SEO experts

Voor veel organisaties is hoog scoren in Google een belangrijke doelstelling. De richtlijnen van Google vormen veelal de strategie om het algoritme te beïnvloeden. In SEO land zijn regelmatig discussies tussen specialisten over de aspecten die bijdragen aan een hogere kwaliteitsscore* en daarmee betere vindbaarheid.

Eén van die richtlijnen heeft betrekking op de snelheid van een website. Dit aspect zou zwaar meetellen in de ranking. Ook is er consensus onder de specialisten over de invloed van website snelheid op de positie in de zoekmachine. Dit resulteert vaak in het advies te investeren in een snelle(re) website.

* Google streeft na om de zoekvraag van de gebruiker te voorzien van het best beschikbare aanbod op het wereldwijde web. Om dit te bereiken kent Google een ranking toe aan een website om de zoekresultaten te kwalificeren. Voor het bepalen van de ranking geeft Google een kwaliteitsscore. Een combinatie van elementen maakt een optelsom die bepaalt hoe relevant en kwalitatief een website is. De websites met de hoogste scores verschijnen bovenaan de zoekresultaten, omdat deze worden geacht het best te passen bij de behoefte van de gebruiker. 

Overdenkingen vanuit technisch perspectief  

Dagelijks verwerken wij honderdduizenden webpagina’s aan data. Vanuit die ervaring lijkt het een flinke uitdaging én investering vanuit Google om website snelheid zwaar mee te tellen in de ranking. Is het realistisch? 

Wanneer Google de snelheid van een website meetelt in de ranking, zou de snelheid van de website met redelijke intervallen gecheckt moeten worden voor een juiste validatie van die waarde bij het toewijzen van een score die bijdraagt aan de totale kwaliteitsscore. Dit is een kostbare aangelegenheid.

Voor het meetellen van de website snelheid moet Google: 

1. vaak meten
2. met een dure test
3. in een enorme dataset

Hieronder de toelichting van bovenstaande punten op basis van overwegingen uit onze dagelijkse praktijk: 

1. Variabele website snelheid

De snelheid van websites zou frequent gemeten moeten worden. De snelheid van een website is een momentopname en kan tijdelijk beïnvloed worden door bijvoorbeeld serverbelasting of software updates, niet alle pagina’s op een website zijn gelijk in snelheid en de meetresultaten voor de snelheid van een pagina wijken af per gebruikte tool. 

2. Servercapaciteit van snelheidstests 

Het is een relatief dure test. Google beschikt over ‘s werelds grootste webscraper die periodiek het web ‘crawlt’. Het toevoegen van een snelheidstest aan de crawler vraagt echter veel meer servercapaciteit dan de ‘standaard werkzaamheden’ tijdens een website bezoek. Dit betekent verwerking van onvoorstelbaar grote hoeveelheden data en een evenredig grote serverbelasting.  

3. Omvang van het web

De test moet worden uitgevoerd in een enorm grote dataset. In 2019 telde het wereldwijde web 1.79 miljard websites. De meeste van deze websites hebben meerdere pagina’s, sommigen zelfs honderden of duizenden pagina’s. Wanneer Google al deze websites een betrouwbare snelheidsscore wil toebedelen, zijn de kosten daarvan aanzienlijk veel hoger dan die voor het meten van andere metrics.

Is aan te tonen dat de snelheid van een website een directe correlatie heeft met de positie in Google? 

Google geeft een snelheidsscore aan websites via PageSpeed Insights. Aangenomen wordt dat deze snelheidsscore invloed heeft op de positie van de website in Google. Dit onderzoek is uitgevoerd om die aanname te bevestigen.  

In totaal zijn 692 zoekwoorden ingevoerd in de Google zoekmachine die betrekking hebben op één van de volgende categorieën: recht, lokaal, IT, e-commerce, ondernemen, financieel en medisch. Per zoekvraag zijn maximaal de eerste 20 posities in de zoekresultaten meegenomen. In het onderzoek zijn totaal 13.572 URL’s onderzocht. 

De URL’s zijn door de Google PageSpeed test gehaald. En de snelheidscore is vergeleken met de positie van de betreffende website in de Google zoekresultaten op basis van de ingevoerde zoekwoorden. 

Het onderzoek is uitgevoerd in de eerste helft van oktober 2020 en de resultaten van het onderzoek zijn op 15 oktober 2020 via Github gepubliceerd.

Het volgende werd aangetoond: 

– De gemiddelde snelheid van webpagina’s op hoge posities is vrij laag; 

– Ondanks een hogere snelheidsscore wordt soms een lagere positie in de zoekresultaten toebedeeld; 

– De deviatie (afwijking in de dataset) blijft voor alle posities ongeveer gelijk, dit betekent dat het verschil in snelheid tussen de geteste URL’s niet kleiner wordt voor de webpagina’s die weergegeven worden op een hogere positie in de zoekresultaten; 

– Er is geen duidelijk verschil in de snelheid van websites op basis van de hoogste (of lagere) score in de top 20 zoekresultaten van Google; 

– Websites met een lage(re) snelheid score kunnen hoog scoren in Google ten opzichte van websites met een hoge snelheid score; 

– Het verschil in snelheid tussen websites wordt niet kleiner naarmate de positie in de zoekresultaten hoger is. 

Onze conclusie 

De uitkomsten van het onderzoek zijn op zijn minst opmerkelijk. De resultaten van het onderzoek toen niet aan dat de snelheid van een website een directe correlatie heeft met de positie in de zoekresultaten.  

Wij kunnen niet hard stellen dat het verbeteren van de snelheid voor een individuele website geen verschil maakt voor de positie in de zoekresultaten. Er zullen ongetwijfeld meerdere specialisten op het gebied van SEO zijn die uiterst positieve resultaten zien na het verbeteren van de website snelheid. 

Wanneer je puur vanuit SEO perspectief een website sneller wilt maken, is het met oog op deze resultaten verstandig niet all-in te gaan qua budget. Overigens is investeren in een snelle website niet persé een slecht idee. Het is prettig om rond te browsen op een razendsnelle website. Dus met het oog op gebruiksvriendelijkheid en conversie is het ongetwijfeld al de moeite waard.

Zijn er SEO specialisten in de zaal die wonderbaarlijke stijging in de Google posities zagen na het verbeteren van de snelheid van de website? 

Update: naar aanleiding van de implementatie van Google Core Web Vitals (mei 2021) als rankingfactor wordt dit onderzoek later dit jaar opnieuw uitgevoerd om te zien of het effect zichtbaar wordt in de resultaten.

 


Credits afbeelding: Myriam Jessier

Previous Post Next Post