• info@datadepartment.io

  • +31 (0)85 303 34 24

Beslist.nl verkopers

  • Kant-en-klare dataset
  • 15.000+ verkopers
  • Direct beschikbaar

Testbestand aanvragen

Een uitgebreide dataset met 15.000+ bedrijven die hun producten aanbieden via Beslist.nl. Dit bestand geeft jou een complete en actuele bundeling van informatie over de huidige gebruikers van dit verkoopplatform.

Deze kant-en-klare dataset biedt een uniek overzicht van de actieve aanbieders op Beslist.nl. De uitgebreide verzameling relevante informatie over deze bedrijven stelt jou in staat om specifiek te filteren en segmenteren op basis van alle beschikbare kenmerken.

15.000+ verkopers op Beslist.nl

Beslist.nl noemt zichzelf het grootste online winkelcentrum van Nederland. Duizenden aangesloten webshops tonen een assortiment van meer dan 25 miljoen producten via de website. Met een dagelijks bezoek van 500.000 shoppers wil Beslist.nl het online winkelgemak voor consumenten vergroten  door een duidelijk overzicht te geven van wat er online te koop is.

Bieden jullie een product of dienst dat interessant is voor bedrijven die zichtbaar zijn op Beslist.nl? De complete lijst met de Beslist.nl verkopers van dit moment lonkt naar je. De data van de verkooppartners is uitgebreid met ‘E-commerce Plus’ pakket voor beter inzicht en uitgebreide filtermogelijkheden.

Bestel deze complete dataset met alle verkooppartners van Beslist.nl met veel relevante informatie. De reguliere prijs voor deze bundeling van informatie is € 0,17 per record. De complete set heeft een tijdelijke actieprijs en levert een besparing van ruim 15% op!

Je ontvangt een actueel adressenbestand met 15.000+ bedrijven die zichtbaar zijn op Beslist.nl. Compleet met alle beschikbare bedrijfs- en contactinformatie voor direct marketing, inzicht in hun aanwezigheid op Beslist.nl, gebruikte technologieën op hun eigen website en andere interessante data.

Hiermee heb je vóór het eerste contact al veel belangrijke informatie om potentiële klanten gericht te benaderen. Je vindt direct de juiste aansluiting op mogelijke interesses en behoeften van deze Beslist.nl adverteerders.

Welke informatie en kenmerken bevat dit adressenbestand?

Bedrijfsinformatie
Bedrijfsnaam, Handelsnamen, Adres(sen), KvK nummer, SBI code(s), Rechtsvorm, Product categorie, Import functie, Export functie, Google review score.

Contact informatie
Domeinnaam, Telefoonnummer, E-mail adres, Social media, Contactpagina website (link).

Webtechnologie
Webshop software, Betaalmethode(n), CMS, E-mail marketing, Marketing Automation, A/B testing, webserver, Analytics, Advertising, Retargeting, SSL certificaat en andere technologieën.

Verkoopplatform Beslist.nl
Aantal actieve advertenties, Categorieën, Laagste prijs, Hoogste prijs.

Website prestaties
Totaal backlinks, Totaal verwijzende domeinen, Citation Flow (CF), Trust Flow (TF).

Keurmerk
Thuiswinkel Waarborg, Webshop Keurmerk.

Overige kenmerken op aanvraag toe te voegen.

Kan ik dit adressenbestand aanpassen of uitbreiden?

Ja, het is mogelijk om een adressenbestand samen te stellen op basis van jouw specifieke behoefte en kenmerken en/of web technologieën toe te voegen. Neem gerust contact met ons op voor een adressenbestand op maat.

Is het adressenbestand beschikbaar in andere bestandsformaten?

Ja, op verzoek is het mogelijk om het bestand in een andere extensie te ontvangen, bijvoorbeeld wanneer dit bijvoorbeeld nodig is voor verwerking in jullie systeem.