Sinds mei 2018 is Europese privacy wetgeving van kracht, ook bekend als de AVG of GPDR. De wet roept in de praktijk veel vragen op. Het is belangrijk om na te gaan hoe de nieuwe privacywet van toepassing is op telefonische acquisitie en de bellijsten die je hiervoor samenstelt. Beter voorkomen, dan genezen.

In dit artikel: Hoe kan je telefonische acquisitie doen én toch voldoen aan de AVG?

In een reeks van drie blogs lees je onze interpretatie van de AVG wetgeving met betrekking tot telemarketing. Om meer duidelijkheid te krijgen, zijn we in de informatie gedoken die de Autoriteit Persoonsgegevens ter beschikking stelt en is er een uitgebreid telefoongesprek geweest met één van hun medewerkers.

In dit laatste blog van drie bespreken we hoe je telefonische acquisitie kunt doen conform de AVG wetgeving.

Om de vorige twee artikelen in de reeks samen te vatten, zetten we kort de praktische richtlijnen voor het uitvoeren van (activiteiten rondom) telefonische acquisitie in lijn met de AVG wetgeving voor je op een rij.

De stappen om AVG proof te starten met telefonische acquisitie:

1. Bepaal de grondslag op basis waarvan je persoonsgegevens wilt verwerken

In het geval van telefonische acquisitie is de grondslag: Behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

2. Stel een duidelijk doel voor de verwerking van persoonsgegevens

Het doel voor de verwerking van persoonsgegevens is in dit geval bijvoorbeeld:
direct marketing met in het bijzonder telefonische acquisitie, ook wel koude acquisitie, waaronder wordt verstaan het ongevraagd benaderen van natuurlijke personen in de zakelijke markt (B2B) met als doel om een basis te leggen voor het aangaan van een commerciële relatie tot het vormen van een zakelijke transactie.

Leg ook vast welke gegevens je wilt verwerken ten behoeve van dit doel. De persoonsgegevens die je bijvoorbeeld minimaal nodig hebt voor telefonische acquisitie, zijn: bedrijfsnaam (gezien als persoonsgegeven in het geval van een eenmanszaak of VOF), naam en telefoonnummer.

3. Weeg jouw belangen af tegen die van de betrokkene

Leg vast op welke wijze je de informatie die je verwerkt hebt verkregen en met welk doel de betrokkene deze informatie ter beschikking heeft gesteld. Zo kun je aannemelijk maken dat de wijze van vergaring van deze gegevens in lijn is met het belang dat je afweegt.

Geef hier duidelijk aan dat direct marketing een gerechtvaardigd belang is van jouw organisatie en de verkregen persoonsgegevens zijn verkregen van plekken die deze informatie vanuit commercieel oogpunt ter beschikking wordt gesteld.

4. Voldoe aan de informatieplicht

Publiceer een pagina op je pagina, zichtbaar en klikbaar in het menu of in de footer, op je website met informatie over de gegevens die je verwerkt. Verschaf hier duidelijke informatie over alle aspecten van de gegevensverwerking, zoals: de redenen waarom, manier waarop, met wie de gegevens worden gedeeld en hoe lang ze worden bewaard.

Geef betrokkenen ook de mogelijkheid om de gegevens in te zien of je te verzoeken om de gegevens te verwijderen. Je dient hieraan gehoor te geven.

5. Start met het samenstellen van jouw acquisitie lijst

Stel een lijst samen met de aangegeven persoonsgegevens.

Ben je op zoek naar actuele en relevante lijsten voor telemarketing? Daar helpen wij je graag aan.

6. Begin met bellen

De laatste stap is het werkelijke bellen. Hou er rekening mee dat ook hierop de AVG van toepassing is.

Wil je de telefonisch overeengekomen toestemming om gegevens te verwerken of toestemming om gegevens door te spelen aan derden vastleggen? Een goede optie is om het gesprek op te nemen. Je mag het gesprek alleen opnemen met toestemming van de persoon aan de andere kant van de lijn. Vraag hier dus om.

Daarnaast kun je ook mensen aan het einde van het telefoongesprek wijzen op de AVG en hun rechten.

Als de lead niet hapt, is het verder natuurlijk in het kader van de wetgeving verstandig om de persoonsgegevens direct te verwijderen. Het opslaan van de gegevens dient niet langer het gestelde doel, dus mag je deze niet meer verwerken.

Succes met bellen!


Credits afbeelding: Anna Tarazevich

Meer uit deze reeks:

In deel 1: Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking?

In deel 2: Hoe kan je telefonische acquisitie doen én toch voldoen aan de AVG?Disclaimer: De inhoud van dit artikel dient niet ter vervanging van juridisch advies. Je kunt aan de uitleg op deze pagina geen rechten ontlenen. Voor advies over een specifieke situatie: neem contact op met een advocaat, jurist of de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij kunnen je ook verwijzen binnen ons netwerk.

Previous Post Next Post