Bij klantwerving via koude acquisitie worden vaak aangekochte adressenbestanden gebruikt. Voor de effectiviteit van een sales- of marketingcampagne zijn een bestand dat aansluiting vindt bij de doelgroep én correcte bedrijfsinformatie onder andere belangrijk. 

Met betrekking tot dat laatste belooft iedere bedrijfsdata leverancier actuele informatie. In de praktijk blijken adressenbestanden vaak foutieve of verouderde informatie te bevatten. 

Hoe kan dat?

Foutieve of verouderde informatie in adressenbestanden is vaak te herleiden naar de actualiteit en accuraatheid van de bedrijfsdatabase waaruit je het bestand hebt verkregen.

In alleen al Nederland zijn ruimschoots leveranciers van bedrijfsdata. Hoe kom je erachter of de data van jouw leverancier écht actueel is? Om dat te beoordelen is het goed te weten waar bedrijfsdata vandaan komt en hoe bedrijfsdatabases worden onderhouden. 

Er zijn vier factoren van invloed op de actualiteit en accuraatheid van databases met bedrijfsinformatie:

  • update frequentie
  • data verzameling
  • bronnen
  • verificatie methoden

Actualiteit

Wanneer de informatie in de bedrijfsdatabase die je gebruikt niet regelmatig wordt ververst, heb je al snel te maken met inactieve bedrijven of niet kloppende informatie in je adressenbestand. En dan probeer jij dus contact te zoeken met – inmiddels – gebakken lucht.

In de praktijk is informatie in de meeste bedrijfsdatabases minimaal al enkele maanden oud. Met zo’n 200 tot 400 faillissementen per maand en het nodige aantal organisaties dat zelf stopt, is het dan logisch dat je bedrijven en instellingen in je adressenbestand aantreft die niet meer actief zijn. Ook wijzigt er in relatief korte tijd veel bij organisaties, zoals contactgegevens.

De actualiteit van een bedrijfsdatabase hangt samen met:

1. Frequentie waarmee informatie up-to-date wordt gehouden

De frequentie waarmee informatie in een database wordt ververst is allesbepalend voor de kwaliteit van je adressenbestand. Wanneer een database niet continu actueel wordt gehouden, loop je door het hoge aantal mutaties bij organisaties al snel tegen onbruikbare records aan.

Heb je een lijst met, naar jouw smaak, te veel inactieve organisaties of onjuiste informatie? Dan heb je waarschijnlijk een verouderde database gebruikt.

Dit komt doordat veel leveranciers sporadisch groot onderhoud uitvoeren op hun bedrijfsdata. Of ze onderhouden hun bedrijfsdata op andere manieren die niet periodiek de gehele database beslaan. En dat brengt gelijk het volgende aspect aan de orde.

2. Wijze van verzamelen van nieuwe informatie

De wijze waarop nieuwe bedrijfsinformatie wordt verzameld verschilt per leverancier. 

Dit zijn enkele manieren waarop aanbieders van bedrijfsdata hun informatie verzamelen:

  • Download vanuit bronnen, bijvoorbeeld het handelsregister van de Kamer van Koophandel of via andere bedrijfsdatabases
  • Handmatige updates door de aanbieder, door online of telefonische informatievergaring
  • Crowdsourcing, waarbij gebruikers foutieve informatie corrigeren of doorgeven dat een bedrijf niet meer bestaat (daarna vaak gecontroleerd door de aanbieder van de data)
  • Webscraping, waarbij geautomatiseerd via bots wordt gecontroleerd of er mutaties zijn

Slechts een regelmatige volledige update uit de gebruikte bronnen voor de database of een geautomatiseerd proces waarbij op frequente basis bedrijfsinformatie wordt bijgewerkt zorgt voor een actuele database. 

Voor alle andere vormen geldt dat het lastig is de gehele database periodiek te controleren. Input van gebruikers komt slechts voor de records die zijn gebruikt en als de gebruiker zijn correcties deelt. En het regelmatig nabellen van 3 miljoen Nederlandse organisaties voor het controleren van gegevens is ook geen haalbaar plan.

Accuraatheid

Een bedrijfsdatabase is zo goed als zijn bronnen. De informatie die wordt gebruikt voor het maken van adressenbestanden moet ergens vandaan komen. Als de informatie bij de bron niet accuraat is, wordt ook onjuiste informatie in de adressenlijst opgenomen. 

Deze twee factoren zijn bepalend in de betrouwbaarheid van bedrijfsinformatie:

1. Gebruikte bronnen voor bedrijfsinformatie

Voor een leverancier van bedrijfsdata is het van belang om een betrouwbare informatiebron te raadplegen, vaak is dit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het gebruik van een enkele niet-betrouwbare bron zorgt al snel voor vervuiling in de database. Dan geldt het principe van ‘Garbage in, garbage out’. 

Bedrijfsdata leveranciers hebben vaak gemeen dat ze putten uit dezelfde bronnen. En ze zijn afhankelijk van de kwaliteit en actualiteit van die bronnen. Hierom is diversiteit in gebruikte bronnen belangrijk. Bij het gebruik van een enkele bron wordt in zijn geheel vertrouwd op de kwaliteit van de data bij slechts die bron. 

Voor de kwaliteit van die informatie bij bijvoorbeeld het handelsregister is er een afhankelijkheid ten aanzien van de input en de frequentie hiervan door eigenaren of bestuurders van organisaties. Maar hoe vaak update een organisatie de gegevens bij de Kamer van Koophandel? 

Iedereen kent ongetwijfeld de reclameslogan van een bekend casino: “spreid je kansen”. Zo werkt dat eigenlijk ook met bedrijfsdata. Het combineren van bronnen zorgt dat informatie gecontroleerd kan worden en daarmee zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt.

2. Verificatiemethode voor de juistheid van bedrijfsinformatie

Het combineren van meerdere bronnen geeft de mogelijkheid om de informatie in de bedrijfsdatabase beter te controleren. Hierbij kan meegewogen worden of de informatie uit de bron van derden komt, is gebaseerd op aannames of rechtstreeks door de gebruiker wordt ingegeven. 

Wanneer meerdere bronnen worden gebruikt kan op basis van een aantal factoren bepaald worden in welke mate het waarschijnlijk is dat de informatie klopt. Bijvoorbeeld door te kijken naar aanbrenger van de informatie. Een aanname van een derde partij, zoals vaak geldt voor omzetschattingen, is minder betrouwbaar dan informatie die door de organisatie zelf wordt verstrekt.

Ook is de waarschijnlijkheid dat informatie regelmatig wordt bijgewerkt een belangrijke indicator voor de betrouwbaarheid van een bron. Een actief social media account van een bedrijf zal vaker worden bijgewerkt door iemand bij die organisatie, dan de eerder aangehaalde inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Tip

Vraag na hoe en hoe vaak de bedrijfsdatabase actueel gehouden wordt voor je een adressenbestand koopt. Op de website van elke aanbieder staat namelijk dat de bedrijfsdatabase actueel is, maar gebruikers ervaren dat in de praktijk duidelijk niet altijd zo.

Wil je bedrijfsdata kopen? Lees dan ook deze blogs met tips:

Waar moet je op letten bij het kopen van bedrijfsdata?

Hoe maak je een adressenbestand met daarin precies jouw doelgroep?

Previous Post Next Post
web page türkiye